Med vår service kan du fortsätta vara mobil

Våra medarbetare ägnar sig helhjärtat åt ämnet bilar. Det är inte minst därför som Dodge kännetecknas genom pålitlighet och lång livslängd.

Med våra olika serviceerbjudanden ser vi till att du kan lita helt på oss när det gäller din säkerhet och mobilitet, och inte minst den härliga känslan.

Du får reda på mer om alla Dodge serviceerbjudanden – t.ex. originaldelarna och tillbehören, mobilitet eller återvinningen av uttjänta fordon – på följande sidor.

För personlig rådgivning står givetvis även Dodge återförsäljare till ditt förfogande.