Förbehåll & Cookies

Rättsliga upplysningar och villkor

Om personlig integritet

Chrysler uppskattar Ditt intresse för våra produkter, och Ditt besök på denna webbplats. Din personliga integritet är viktig för oss, och vi vill att Du skall känna Dig trygg när Du besöker vår webbplats. Skyddet för Din personliga integritet vid behandling av Dina personuppgifter är viktigt för oss, och vi fäster stor vikt vid det i våra affärsrutiner. Personuppgifter som erhålls vid besök på vår webbplats behandlas i enlighet med lagen i webbplatsens land. Dessutom uppfyller vår dataskyddspolicy den uppförandekod som gäller i hela Chrysler-gruppen. Chryslers webbplats kan emellertid innehålla länkar till andra webbplatser, som inte iakttar dessa regler. Chrysler respekterar Din personliga integritet och Din privata sfär.

Mottagande och behandling av personuppgifter

När Du besöker våra webbplatser, registrerar vår webbserver automatiskt Din internet leverantör, den webbplats Du besöker oss ifrån, de webbsidor Du faktiskt besöker, samt datum och tid för Ditt besök. Chrysler använder cookies för att se vad våra besökare föredrar och för att optimera vår webbplats i enlighet med det. Andra uppgifter lagras bara om Du lämnat dem frivilligt, t.ex. i samband med en registrering, en undersökning/enkät eller tävling.

Chrysler kommer att använda Dina personuppgifter endast för teknisk skötsel av webbplatsen, kundnytta och –administration, produktundersökningar och marknadsföring, och bara i den utsträckning som bedöms erforderlig från fall till fall.

Vi kommer bara att vidarebefordra Dina personuppgifter till myndighet om det krävs p.g.a. lag. Vi har förpliktat våra anställda, konsulter och återförsäljare att respektera sekretess.

Frivillighet

Vi skulle vilja använda Dina uppgifter för att informera Dig om våra produkter och tjänster och, där så är lämpligt, be om Din uppfattning. Din medverkan är naturligtvis helt frivillig. Vill Du inte medverka, kan Du informera oss när som helst genom brev – kontaktuppgifter framgår nedan – så förbjuder vi användningen av Dina uppgifter.

Information

Om Du skriver till oss och begär det, informerar vi eller någon av våra återförsäljare Dig om vilka personuppgifter för Dig vi lagrat, på sätt som tillämplig lag föreskriver. Om de uppgifterna är felaktiga, rättar vi dem på Din begäran. Kontaktuppgifter framgår nedan.

Dataskydd

Chrysler använder tekniska och administrativa säkerhetsmekanismer för att skydda de data vi har mot ofrivillig eller uppsåtlig manipulation, förlust, förstörelse och åtkomst av icke auktoriserade personer. Våra säkerhetsrutiner utvecklas i takt med att ny teknologi blir tillgänglig.

Cookies

Chrysler använder cookies för att spåra användarnas preferenser och därigenom åstadkomma en optimal webbplatsdesign. Cookies är små filer, som tillfälligt (i två år) lagras på Din hårddisk. Detta medger enklare navigation och en hög grad av användarvänlighet på en webbplats. Cookies hjälper oss också att identifiera vad av det vi erbjuder på internet som är särskilt populärt. Därigenom kan vi skräddarsy innehållet efter Dina särskilda behov, och förbättra den webbplats vi erbjuder Dig. Cookies kan användas för att avgöra om en förbindelse redan upprättats mellan Din dator och vår webbplats. Dessa cookies medger identifiering av Din dator, men inte etablering av en referenslänk till den individuella användaren.

Naturligtvis kan Du också besöka vår webbplats utan några cookies. De flesta browsers accepterar cookies automatiskt. Du kan förhindra att cookies sparas på Din hårddisk genom att välja "Acceptera inte cookies" i Din browser-konfigurering. För information om detta i Ditt fall, studera Din browser-tillverkares instruktioner. Dessutom kan Du närsomhelst radera "chrysler.se"-cookien från Din systemfolder. Om Du väljer att inte acceptera cookies, kan detta dock begränsa Din tillgänglighet till funktionerna på vår webbplats.

Har Du frågor om dataskydd och skyddet för Dina personuppgifter, så tveka inte att kontakta vår kundtjänst .