Du färdas bättre med originalkvalitet

Även efter att du har köpt en Dodge kan du förlita dig på hög kvalitet och tillförlitlighet. Vid ett utbyte erbjuder vi dig motsvarande delar som originaldelar från Mopar.

De originaldelar från Mopar som är speciellt anpassade för Dodge har utvecklats, tillverkats och testats med största noggrannhet och motsvarar alltid den senaste tekniken. Det är de bästa förutsättningarna för att din bil ska få lång livslängd och vara värdebeständig.

Din Dodge återförsäljare ser till att alla originaldelar blir fackmannamässigt monterade. Skulle det någon gång hända att delarna inte finns på lager skickas de omedelbart efter genom ett utarbetat logistiskt system.