Dodge återvinning av uttjänta fordon

Vi tar tillbaka din Dodge efter ett långt (arbets)liv.

Var kan jag lämna min bil? För att underlätta skrotningen av bilar har det skapats nya nätverk av mottagningsställen, som oftast är bilskrotar.
Kontakta gärna vårt nätverk av mottagningsställe:
Bilretur, tfn 0771-890 600
Bilretur hemsida


Lagbestämmelser för uttjänta fordon

Med genomförandet av EU-direktiv 2000/53/EG för återvinning av uttjänta fordon i medlemsstaterna har det inom EU skapats en enhetlig lag om miljöriktig avfallshantering av uttjänta fordon med hänsyn till principen att tillverkaren har produktansvar.

Mer information om detta finns på Bilswedens hemsida.